Tags

, , , , , , , , , ,

13 november 2014

De afgelopen weken had ik twee kerndoelen
Het bijwonen van:

  1. De Openings-conference Hart College 30 oktober 2014
  2. De leden vergadering gecombineerd met een algemeen landelijke ontmoetingsdag voor lotgenoten met een dissociatieve stoornis (DS – abriviation DD) Caleidoscoop, 8 november 2014 – hierover later meer in een afzonderlijke bijdrage.

Een persoonlijk noot:
Het waren drukke innerverende maar ook zeer leerzame dagen. Ook voor mezelf en mijn persoonlijke doelstelling: een zichtbaar mogen zijn als mens met een psychiatrische stoornis. De tijd van meer dan 20 jaar mezelf vol schaamte in stilte verbergen achter in een zaaltje of op een zolderkamertje omdat ik een Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering lijd, een PTSS met ernstige dissociatieve klachten (complex en chronisch), besloot ik de afgelopen maanden achter me te laten. Ik mocht eindelijk accepteren ‘ik draag psychiatrische diagnosen EN ik mag zichtbaar zijn met de beperkingen die daaruit voortvloeien’. Niet langer meer onzichtbaar gehuld in schaamte, toch zichtbaar.
Ik ben dus; Nique.

Ik wil de mensen om mij heen bedanken voor de enorme steun de afgelopen weken. Zij mochten mogelijk maken dat ik langzaam maar zeker in het openbaar durf te gaan met al wat ik eigen ben door een:
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering¹:    VCT¹Hart College

Openings conference Hart College

DANKWOORD
Allereerst wil ik de directie Celevt en Hart College heel erg bedanken voor de fijne en warme woorden welke ik de afgelopen weken met hen mocht uitwisselen. In het bijzonder wil ik bedanken Prof. Onno van der Hart en Drs. Martijne Rensen voor hun vrijgemaakte tijd en reacties. Beiden mochten openstaan voor een kritische noot en met betrekking tot de negatieve bijdragen tijdens de openingsconference over de landelijke TRTC’s, Topreferent Trauma Centrums. Hun genuanceerde en geruststellende woorden mochten mij goed doen, alsook een weten dat zij vol lof gaan en goede ervaring hebben met het Top-Referent Trauma Centrum (TRTC) Assen-Drenthe. En het alles behalve de bedoeling was geweest om alle negatieve ervaringen met TRTC’s over één kam te scheren als slecht functionerend. Mijn kritische noot werd warm en open-minded onthaalt en daarvoor ben ik u zeer erkentelijk.

Een hartelijk dank voor uw tijd en inspanning.

De mensen welke schuil gaan achter Celevt en het Hart College
beschikken over een bijzondere gedrevenheid en onverwoestbare inzet welke zij aanwenden om betere zorg te bewerkstelligen voor mensen met een VCT¹.

Ook mocht de openings-conference opnieuw pijnlijk duidelijk maken het gebrek aan kennis over de structurele dissociatie en de  behandelmogelijkheden van Vroegkinderlijk Chronisch Getraumatiseerden. Waarbij de complexiteit van meerdere stoornissen e.g. diagnosen, in combinatie met een PTSS Dissociatieve stoornis (Complex en Chronisch) het nog eens extra moeilijk maken om algemeen geldende richtlijnen en behandelprotocollen te bewerkstelligen. Desalniettemin mag dit geen reden gaan vormen om mensen met een VCT¹ in de kou te laten staan, deelt het Hart College en Celevt. Want ongeacht de complexiteit van de stoornis of meerdere stoornissen, alle VCT cliënten hebben recht op gepaste hulp.

Dat een en ander als een groot verlies aangemerkt mag worden is een feit. Zoals de sluiting van een aantal behandel centra en de uiteenvallende structuur samenwerkende Top Referent Trauma Centrums onder leiding van 1 landelijk orgaan – Opheffing LCVT 2012. Toch dit zal niemand doen vergeten de moeizame weg die we allen moesten afleggen om enkel al daar te komen waar we nu staan.
De oprichting van het Hart College zal zeker bijdragen aan een voortzetting van al het goede werk.

Economisch en politiek gezien hebben we de tijdgeest niet mee en het zal op zeker ook zeer moeilijk worden om op zeer korte termijn winsten te boeken of grote sprongen voorwaarts te maken. Al zullen we dat allen natuurlijk wel proberen. Toch we zullen zeker niet opgeven om vast te houden aan de verworven kennis met betrekking tot het lijden aan een VCT, een ruchtbaarheid geven aan de gevolgen van een VCT, en een verstaanbaar maken wat een structurele dissociatie van de persoonlijkheid nu precies inhoud. En ook zullen we allen strijden voor betere opvang, hulp, behandeling en zorg voor deze doelgroep. Nog daargelaten een bijdrage leveren aan betere opleidingen, deskundigheid en expertise.

Celect en Hart College

De opening van het Hart College geeft zeer zeker al te kennen “we geven niet op en we geven ons ook niet zomaar gewonnen, ondanks enkel tegenslagen”.

Samengevat denk ik met voorgaande de kernboodschap te vertalen van de sprekers bijdragen welke gedaan tijdens de openingsconference, en het belang waaraan het Hart College een bijdrage zal gaan leveren.

Van harte gefeliciteerd Hart College,
en dat we toekomstig nog veel van u mogen vernemen !

Groet,
Nique

Alias interactive: NiqueEUdisja
Educative en informative, Executive manager
www.complex-trauma.eu (& .nl)

 

Trauma and Dissociation

 

.